Al Kulaini, al Kâfi Tidak Mengajarkan Tahrîf Al Qur’an

Al Kulaini, al Kâfi Tidak Mengajarkan Tahrîf Al Qur’an Posted on Mei 12, 2010 by syiahali Al-Kafi bukanlah kitab shahih, yang hadisnya pun sampai sekarang masih diteliti, makanya tidak bernama “Shahih Al-Kafi”. Lucunya (atau tidak lucunya) di dalam kitab Ahlus Sunnah, yang bernama Shahih Bukhari atau Shahih Muslim, juga terdapat hadis tentang perubahan Al-Quran. Bedanya, … Continue reading

Tidak Ada Tahrif Al Quran Dalam Ajaran Syi’ah !!!!!!!!!!

Posted on Mei 12, 2010 by syiahali Syi’ah Dan Al Qur’an Dalam kitab Mungkinkah SUNNAH- SYIAH DALAM UKHUWAH? yang ditulis Tim Penulis Sidogiri sebagai bantahan atas buku Dr. Sayyid Quraish Shihab Sunnah-Syiah Bergandeng Tangan! Mungkinkah? itu, sepertinya Tim Penulis terlalu bernafsu dalam menyerang Syi’ah Imâmiyah Ja’fariyah Itsnâ ’Asyariyah, sehingga pada akhirnya menyimpulkan bahwa tidak mungkin … Continue reading

Aqidah Syi’ah Tentang al-Qur’an; Menolak Isu Tahrif al-Qur’an

Aqidah Syi’ah Tentang al-Qur’an; Menolak Isu Tahrif al-Qur’an October 28, 2010 by http://www.shia-explained.com/ [Translate]  Nukilan saudara Mohamat Sofee Mat SoAs, semoga Allah swt merahmati beliau. Sesungguhnya Syi’ah mempercayai bahawa al-Qur’an yang ada sekarang adalah benar dan mereka beramal dengannya. Tetapi ianya tidak dinafikan bahawa terdapat kitab-kitab karangan ulama Syi’ah seperti al-Kulaini dan lain-lain yang telah … Continue reading

Riwayat Tahrif al-Quran dalam kitab Ahlusunnah

Posted by unggaspagi Dalam meredah belantara kehidupan yang penuh ranjau ini, kadang kala tidak sepi menghadapi berbagai tuduhan luar biasa yang terpaksa saya berikan jawabannya. Tuduhan kali ini ialah mereka mengatakan bahawa orang Syiah percayakan al-Quran mengalami perubahan saperti pengurangan atau penambahan ayat. Saya menafikannya habis habisan dan menyatakan ulama Sunni dan Syiah menolak sebarang … Continue reading

Tokoh-tokoh Ulama Ahlusunnah Yang Meyakini Terjadinya Tahrîf (3)

Di antara tokoh sentral Ahlusunnah wal Jama’ah yang meyakini telah terjadinya perubahan/Tahrîf pada Al Qur’an adalah Mujâhid ibn Jabr. Dalam keyakinannya yang tidak ia rahasikan, Al Qur’an yang sekarang ada ini tidak lagi utuh, telah banyak bagian yang hilang, di samping yang tersisa sekarang ini juga mengalami banyak perubahan. Data-data di bawah ini akan membuktikan … Continue reading

Tokoh-tokoh Ulama Ahlusunnah Yang Meyakini Terjadinya Tahrîf (2)

Tokoh ulama Ahlusunnah lain yang juga meyakini terjadinya tahrîf Al Qur’an adalah: v Seorang Tokoh Besar Ahlusunnah Memporak-Porandakan Kesucian Al Qur’an Suara sumbang dan pendapat menyimpang tentang telah terjadinya tahrîf pada Al Qur’an telah dipekikkan oleh seorang tokoh Ahli Qira’at terkenal Ahlusunnah wal Jama’ah, sehingga memaksa para ulama Ahlusunnah untuk membantahnya dan membongkar kesalahannya, walaupun … Continue reading

Tokoh-tokoh Ulama Ahlusunnah Yang Meyakini Terjadinya Tahrîf (1)

Tidak sedikti ulama Ahlusunnah yang meyakini dan meneaskan keyakinannya bahwa Al Qur’an yan sekaraang beredar ini telah mengalami tahrîf, baik dengan gugur dan hilangnya banyak ayat Al Qur’an dalam rangkaian sebuah surah atau beberapa kalimat dari sebuah ayat. Mungkin hingga sementara ini, akidah seperti itu drai para pembesar ulama Ahlusunnah sengaja dirahasikan demi alasan-alasan tertentu, … Continue reading

Al Kulaini, al Kâfi Dan Tahrîf Al Qur’an

Di antara isu yang menggelinding bersama dengan maraknya tuduhan tahrîf Al Qur’an atas Syi’ah  adalah tuduhan bahwa Tsiqatul Islam al Kulain (rahmatullah ‘alaih) meyakini adanya Tahrîf pada Al Qur’an. Para penulis Wahhâbi, seperti Ihsân Ilâhi Dzahîr, Ahmad Mâlullah, Abdurrahman az Zar’i dll. dan segaian kawan-kawan Ahlusunnah yan terinfeksi “virus Wahabisme” begitu bersemangat menyuarakan tuduhan itu. … Continue reading

Naskh Tilawah Adalah Tahrîf Terselubung

Keyakinan Kaum Muslimin Tentang Tahrîf Al Qur’an Hal yang masyhur di antara umat Islam adalah bahwa Al Qur’an terjaga dari tahrîf, baik pengurangan apalagi penambahan… dan apa yang terangkum di antara dua sampul mush-haf adalah total Al Qur’an yang pernah diterima Nabi Muhammad saw. Keyakinan ini telah ditegaskan para tokoh dan pembesar dari dua mazhab … Continue reading

Benarkah Syiah Meyakini Tahrif Quran? [ 3 ]

MUSHAF FATIMAH : QUR’AN SYIAH ?. Pernyataan menggelikan yang dilontarkan oleh Ustad FAO  ialah adanya Qur’an orang Syiah yang disebutnya dengan Mushaf Fatimah. Dalam makalahnya ( halaman    6 ), ia menulis : “ Al Qur’an mereka yang berjumlah 17 ribu ayat itu disebut Mushaf Fatimah “. Dalam catatan kaki, ia mengutipnya, dari kitab Al Kafi, … Continue reading