Seri Hadis Keutamaan Imam Ali dan Ahlulbait as. (III)

Siapa Yang Ingin Masuk Surga Hendakknya Mengikuti Ali dan Para Imam Suci Dari Ahlulbait as. (3)

Hadis Ziyâd ibn Mathraf

Hadis kedua yang menekankan keharusan mengikuti Imam Ali as. adalah hadis di bawah ini:

Muthayyan , al Bârûdi, , Ibnu Syâhîn dan Ibnu Mandah meriwayatkan dari jalur Abu Ishaq dari Ziyad ibn Mathraf, ia berkata, “Aku mendengar Rasulullah saw. bersabda:

مَنْ أَحَبَّ أنْ يَحيا حَياتي ويَموتَ مِيْتَتِي ويَدْخُلَ الجَّنَّةَ التي وعدني ربي، وهي جنةُ الخلدِ فَلَيَتَولَّ عَلِياً و ذُرِّيَتَهُ مِن بعده، فإنَّهُم لَنْ يُخْرِجُوْكُم مِن بابِ هُدًى، ولن يُدْخِلوكم بابَ ضَلالَةٍ .

“Barang siapa ingin hidup seperti hidupku dan mati seperti matiku dan masuk surga ‘And yang dijanjikan Tuhanku, yaitu surga keabadian, maka hendaknya ia menjadikan Ali dan keturunanya setelahnya sebagai pemimpin. Karena mereka tidak akan mengeluarkan kalian dari pintu hidayah dan tidak akan memasukkan kalian ke dalam pintuu dhalâlah, kesesatan.”

Sumber Hadis:

Selain nama-nama tersebut di atas hadis di ini telah diriwayatkan oleh:

  1. Imam Ibnu Jarir ath Thabari dalam Muntakhab Dzail al Mudzyal:589. dengan sanad dan rdaksi sebagai berikut:

حدثني زكريا بن يحيى بن أبان المصري ، قال : حدثنا أحمد بن أشكاب ، قال : حدثنا يحيى بن يعلى المحاربي ، عن عمار بن زريق الضبي ، عن أبي إسحاق الهمداني ، عن زياد بن مطرف ، قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه [ وآله ] وسلم يقول : من أحب أن يحيا حياتي ويموت ميتتي ويدخل الجنة التي وعدني ربي ، قضبانا من قضبانها غرسها في جنة الخلد ، فليتول علي بن أبي طالب وذريته من بعده ، فإنهم لن يخرجوهم من باب هدى ، ولن يدخلوهم في باب ضلالة.

  1. Al Hafidz ath Thabarâni, seperti dikatakan al Haitsami dalam Majma’ az Zawâid,9/108. dan ia berkata:

وفيه : يحيى بن يعلى الأسلمي ، وهو ضعيف.

“Pada sanadnya terdapat Yahya ibn Ya’la al Aslami, ia lemah, dha’îf.

  1. Al Muttaqi al Hindi dalam Kanz al ‘Ummâl,6/155 hadis no.2578 dari al Bârûdi, Ibnu Jarir, Ibnu Syâhîn dan Ibnu Mandah meriwayatkan dari jalur Abu Ishaq dari Ziyad ibn Mathraf, dan ia berkata, “Ia lemah.”
  2. Dan juga disebutkan dalam ringkasannya; Mukhtashar Kanz al ‘Ummâl (dicetak dipinggir Musnad Ahmad,5/32)
  3. Al Khawârizmi dalam Manâqib;34.
  4. Al Qandûzi al Hanafi dalam Yanâbi’ al Mawaddah:149 dan 150.
  5. Ibnu Hajar al Asqallâni dalam al Ishâbah,1/541 ketika menyebut sejarah hidup Ziyad ibn Mathraf.

Tanggapan Atas Pencacatan Ibnu Hajar al Asqallâni

Ketika menyebut hadis ini Ibnu Hajar berkata:

قلت في إسناده يحيى بن يعلى المحاربي وهو واه.

“Aku berkata, “pada sanadnya terdapat Yahya ibn Ya’la al Muhâribi, ia lemah.”

 

Saya berkata:

Pencacatan Ibnu Hajar atas Yahya di atas terasa aneh dan tidak beralasan. Sebab Yahya ibn Ya’la al Muhâribi disepakati para ulama adalah tsiqah. Imam Bukhari telah meriwayatkan hadis darinya dalam bab Umrah Hudaibiyah (5/65), dan Muslim juga meriwayatkan darinya dalam bab Hudûd (2/51). Adz Dzahabi pun menegaskan ketsiqahannya dengan tanpa bersusah payah mengemukakan dalil dan bukti.[1] Al Qaisarâni menggolongkannya dalam daftar perawi yang diandalkan Syeikhain (Bukhari&Muslim). Dan kami nanti ketika menyebut riwayat Zaid ibn Arqam akan kembali membicarakannya!

Jadi pencacatan itu tidak dapat diterima.

 

Khulashatul Qaul:

Dari pemaparan ringkas hadis di atas dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1)      Hadis kedua ini bukanlah hadis ketiga yang akan kami bahas dalam artikel akan datang.

2)      Para perawi hadis ini adalah para tokoh besar Ahlusunnah. Dan tidak seorang pun dari mereka mencacat sanadnya.

3)      Tidak seorang pun dalam mata rantai sanadnya yang dicacat selain Yahya ibn Ya’lâ al Aslami.

(Bersambung)

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: